Unkovice

O nás

Základní škola a mateřská škola Unkovice


Tradice Základní školy v Unkovicích sahá do roku 1774. Již tehdy měly Unkovice, dle historických pramenů,samostatnou školu kam byly, jak se tehdy říkalo, „přiškoleny“ i obce Hrušovany, Přísnotice a Žabčice.
 
Základní škola a mateřská škola Unkovice tvoří samostatný subjekt od roku 2003. Součástí je malotřídní základní škola s kapacitou 45 žáků, školní družina s kapacitou 25 žáků,  mateřská škola s kapacitou 25 dětí a  školní jídelna. Základní škola sídlí v budově Obecního úřadu Unkovice.  Mateřská škola a kuchyně s jídelnou sídlí v budově na opačném konci obce.

Po mnoha letech má základní škola od školního roku 2016/2017 1.-5. ročník, tedy celý první stupeň.
 
 Základní škole se v posledních letech daří. Počet žáků se během čtyř let navýšil v loškém roce na 40 žáků, důvěru má z řad rodičů i zřizovatele.

Velmi dobrá spolupráce probíhá se starostou obce, který má zájem školství v obci udržet a připravuje k fungování školy co nejlepší podmínky.

Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

 V posledních třech letech se v budově školy děje spousta (v minulosti) neuvěřitelných věcí !

Byly dokončeny nové učebny v půdní vestavbě, dokončuje se celková úprava školní zahrady a hřiště.  Bylo kompletně zmodernizováno celé první patro budovy, kde se nachází dvě velké učebny a sociální zařízení. Jsou zde sníženy stropy, vyměněna podlaha, osvětlení. K výuce máme k dispozici i venkovní učebnu.Velmi jsme přivítali nové hřiště s novým moderním povrchem pro výuku TV. Také kapacita mateřské školy je každoročně naplněna nejen místními dětmi, ale i dětmi z blízkých obcí. 
Naší prioritou je vytvořit ke vzdělávání rodinné prostředí s úzkým vztahem k okolí a osobním přístupem ke každému žákovi. Předností naší základní školy je speciálně pedagogické vzdělání pedagogů. 
………………………………………………………………………………………………
I když je naše organizace velmi malá, má její fungování velký význam.
Umožňuje totiž dětem prožít školní léta v místě, kde vyrůstají a kde mají své kořeny.

To v nich buduje pěkný vztah k obci jako k místu nejmilejšímu.
Do místa, kde při získávání vzdělávání cítily pozornost, vstřícnost a lásku ze strany pedagogů se budou určitě i v dospělosti rády vracet. A byla by velká škoda toto dětem v malé obci neumožnit (i když v těsné  blízkosti obce jsou velké školy s dobrou dopravní dostupností).

 
 
 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace,okres Brno-venkov
IČ: 71162488

Unkovice 28
664 63 Žabčice
okres Brno-venkov
Tel.: 547238844

Budova základní školy
Unkovice č. 28
Tel.: 547238840
Mobil: 728445034
E-mail: zsunkovice@volny.cz

Budova mateřské školy a školní jídelny
Unkovice č. 120
Tel.: 547238844
Mobil: 728445034
E-mail: zsunkovice@volny.cz