Unkovice
Unkovice

O nás

Mateřská škola

Mateřská škola je umístěna na vhodném místě na okraji obce s přilehlou školní zahradou. Okolí školy je velmi rozmanité. V blízkosti se nachází louky, rybník, pole, kopec Koválov, studánky, statek, zámecký park v Židlochovicích. Poskytuje spoustu krásných míst k vycházkám. Budova je vhodně situována. Má jednu velkou třídu, část této třídy se odděluje stahovací stěnou a je používána nejen jako herna, ale i jako ložnice. Třída je světlá, velká okna zajišťují dostatek denního osvětlení, část určená pro spaní je mírně ve stínu.

Ve třídě jsou pro děti vytvořeny hrací kouty, hračky umístěny v úrovni dětí. Pro rozvoj spontánního pohybu dětí jsou ve třídě volně dostupná sportovní nářadí a náčiní. Na úpravě a výzdobě interiéru se podílejí samy děti svými výtvory. Dříve zakoupené dětské paravánky ve tvaru stromů a domečku, které děti používají k herním aktivitám,jsou využívány rovněž k rozvoji matematických představ a prostorové orientace. 

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada. Je vybavena zahradním domkem,  dřevěným altánem, pískovištěm, skluzavkou, pružinovým houpadlem a houpačkou. Bylo zde vytvořeno  zahradní jezírko, které je bezpečně ohraničeno plotem. Ve školním roce 2014-2015 prošla celá zahrada terénními úpravami. Bylo vytvořeno centrální zavlažování a vybudována studna, celý prostor byl osázen novým trávníkem. Před okny do třídy byly instalovány  dva velké nadzemní záhony, v nichž pěstujeme jahody a květiny. Altán je využívám v letních měsících jako zastíněné místo ke klidovým aktivitám dětí v horkých dnech nebo k pracovním aktivitám v období deště.

Od školního roku 2003 – 2004 byla zrušena právní subjektivita mateřské školy a MŠ se stala součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace, okres Brno – venkov. Základní škola má tři třídy, první s prvním a druhým ročníkem, druhá se třetím ročníkem,třetí se čtvrtým a pátým ročníkem a sídlí v budově obecního úřadu.

V srpnu 2013 byla schválena žádost naší školy o navýšení kapacity z počtu dětí v MŠ. Mateřská škola měla tři roky kapacitu 28 dětí. Tato výjimka před rokem skončila a nyní je kapacita třídy opět 25 dětí.

V mateřské škole pracují vedoucí učitelka a učitelka.

Od 1. 9. 2015  sídlí ředitelství organizace v budově základní školy.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace,okres Brno-venkov
IČ: 71162488

Unkovice 28
664 63 Žabčice
okres Brno-venkov
Tel.: 547238844

Budova základní školy
Unkovice č. 28
Tel.: 547238840
Mobil: 728445034
E-mail: zsunkovice@volny.cz

Budova mateřské školy a školní jídelny
Unkovice č. 120
Tel.: 547238844
Mobil: 728445034
E-mail: zsunkovice@volny.cz